MENU
 

2. PEMBERSIHAN AWAM

2.1 Pelan Tindakan dan Sasaran Kerja Pembersihan Awam

 

BIL

TINDAKAN/PROGRAM

INDIKATOR

SASARAN

2.1

Pembersihan awam       (Potong Rumput)

Semua bahu jalan & kawasan lapang akan diselenggara mengikut jadual.

 

2 kali sebulan

Penswastaan kerja penyelenggaraan pemotongan rumput

2 kali sebulan

2.2

Pembersihan Awam        (Parit dan longkang)

Penswastaan kerja pembersihan parit & longkang

2 kali sebulan

Pembersihan longkang dipusat bandar dilaksanakan mengikut jadual

Seminggu sekali

2.3

 

Pembersihan Awam        (Perkhidmatan Sapu Jalan)

Perkhidmatan sapuan jalan  kawasan perniagaan mengikut jadual yang ditetapkan

 

Setiap hari

Perkhidmatan sapuan jalan kawasan perumahan

2 kali sebulan

2.4

 

Pembersihan Awam       (Pasar dan  Pasar Malam/Pasar Sehari)

Semua pasar akan dibersihkan mengikut jadual yang ditetapkan.

 

Setiap hari

Semua kawasan pasar malam & pasar sehari akan diselenggara mengikut jadual yang ditetapkan.

 

Tiap-tiap hari Khamis

2.5

Pembersihan Awam        (Fasiliti dan Kemudahan Awam )

Semua fasiliti dan kemudahan awam seperti Dewan Orang Ramai, Dataran Arena, dll diselenggara mengikut jadual yang ditetapkan

 

Sebulan sekali (mengikut tempahan)

2.6

Pembersihan Awam

(Padang Bandaran)

Penyelenggaraan pemotongan rumput dan pembersihan longkang

2 kali sebulan (mengikut keperluan)

2.7

Pembersihan  Awam

(Tandas Awam)

Pembersihan tandas awam milik PBT

6 kali seminggu

Pemeriksaan dan penarafan bintang tandas awam milik PBT

Suku tahun

Pemeriksaan dan penarafan bintang tandas selain milik PBT

Mengikut keperluan

2.8

Aktiviti Kitar Semula

Membuka pusat pengumpulan kitar semula

Setiap petang

Mengadakan promosi kempen kitar semula

Mengikut keperluan

2.9

Kawasan Terbiar/ Semak Samun

Pemantauan kawasan terbiar/ semak samun

Mengikut aduan/keperluan

Pautan Laman