MENU
 

SKOP KERJA YANG DIJALANKAN OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN BANDAR

  1. PENGURUSAN SISA PEPEJAL
     

1.1 Pelan Tindakan dan Sasaran Kerja Pengurusan Sisa Pepejal

BIL.

INDIKATOR

SASARAN KERJA

 

1.1

Semua kawasan perumahan akan diberi perkhidmatan kutipan sampah mengikut jadual yang ditetapkan

 

3 kali seminggu

1.2

Kutipan sampah bagi kawasan perniagaan dalam bandar Pengkalan Hulu dan Pasar Awam

6 kali seminggu

1.3

Pemantauan & penutupan tapak sampah haram mengikut jadual yang ditetapkan

 

Seminggu sekali

1.4

Kutipan sampah bagi sisa kebun/pukal

2 kali sebulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Jentera Pengurusan Sisa Pepejal

 

Bil

Jenis Lori

No. Pendaftaran

BTM / Kapasiti

Tahun Diperolehi

Keupayaan Mengangkut Sisa Pepejal

Keadaan Fizikal

1.

HINO

Lori rigid-sampah

AJK 3253

18 tan

28.7.2014

18 tan per trip

Baik

2.

Hicom

(Lori kompaktor)

WKY 2242

 5 tan

11.7.2003

( 7 Tahun )

5 tan per trip

Baik

3.

Isuzu

Lori RORO

WJX 8205

10 tan

18.4.2002

( 8 tahun )

10 tan per trip

Masih  digunakan

4.

Backhoe Loader Case 580M

AEY 2535

 

-

30.12.2003

( 7 tahun )

Tiada

Masih digunakan

Pautan Laman