MENU
 

PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

       Pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam adalah salah satu perkhidmatan teras di Majlis Daerah Pengkalan Hulu setara dengan piagam pelanggan yang memerlukan Majlis Daerah Pengkalan Hulu memberikan kemudahan dan perkhidmatan asas kepada semua kawasan Pentadbiran Majlis agar penduduk dapat hidup di dalam suasana persekitaran yang selesa, bersih dan nyaman.

      Bahagian Perkhidmatan Bandar MDPH adalah bertanggungjawab menguruskan dan merancang urusan pengurusan sisal pepejal dan pembersihan awam di dalam kawasan operasi MDPH. Sehingga kini senarai kakitangan bahagian ini adalah seperti berikut :

 BIL.

JAWATAN/GRED

CATATAN

JUMLAH

1.

Pembantu Awam H11

Mandor

1

2.

Pembantu Awam

 

19

3.

Pemandu H11

 

2

 

JUMLAH

22

Pautan Laman