MENU
 

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

BIL.

UNDANG-UNDANG/PERATURAN

SEKSYEN

PERKARA

1.

Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171)

Bahagian VII

Bahagian VIII

Bahagian IX

 

Bahagian XIV

Tempat-Tempat Awam

Pencemaran Anak sungai

Makanan, Pasar, Kebersihan Dan Kacau Ganggu

Pelbagai

2.

Arahan Perbendaharaan

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 11 Tahun 1990

 

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 2011

 

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009

Peraturan Baru Mengenai Pembekalan Pakaian

Seragam Bagi Kakitangan Pejabat

 

Peraturan Dan Kadar Bekalan Pakaian Seragam

 

Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan

3.

Arahan Perkhidmatan

 

Semua arahan yang dikeluarkan berkaitan perkhidmatan

4.

Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit, 1975

Semua seksyen

 

5.

Akta Makanan 1983 Dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985

Bahagian I

Bahagian II

Permulaan

Pentadbiran dan penguatkuasaan

Pautan Laman