MENU
 

MAKLUMAT SECARA BULANAN

 

LAMPIRAN 1

BAHAGIAN 1

Jumlah Aduan Yang Diterima Dan Diselesaikan

Bagi Bulan Oktober 2019

 

Kerajaan Negeri :

(nama negeri)

Jumlah Aduan

Terima

Dalam Tindakan

Dalam Tindakan

(%)

Selesai

Selesai (%)

 

Perak Darul Ridzuan

 

 

6

 

-

 

-

 

6

 

100%

                                                                                                              Tarikh Kemaskini: 31 Oktober  2019

 

BAHAGIAN 2

Sumber Penerimaan Aduan

Bagi Bulan Oktober  2019

 

Sumber

 

Jumlah Aduan

Peratusan Aduan (%)

Laman Web

-

-

E-mel

-

-

SMS

-

-

Hari Bertemu Pelanggan

-

-

Hadir Sendiri

4

66.6

Surat/Faks

1

16.6

Telefon

-

-

Borang Kaunter Aduan Jabatan

-

-

Surat Khabar

-

 -

Biro Pengaduan Awam

-

-

PEMUDAH

-

-

Lain-lain (nyatakan)

Mesyuarat Penuh = -

-

 

Ikepoh                     =  -

-

 

E-mail                      =  - 

-

 

Wassup                   =  -

-

 

Sistem ePBT           =  1

16.6

Jumlah

        6

100

*Jumlah Aduan bagi Sumber Penerimaan Aduan di Bahagian 2 mesti sama dengan Jumlah Penerimaan Aduan di Bahagian 1.

                                                                                                               Tarikh Kemaskini: 31 Oktober 2019

 

Pautan Laman