MENU
 

 

MAKLUMAT SECARA BULANAN

 

LAMPIRAN 1

BAHAGIAN 1

Jumlah Aduan Yang Diterima Dan Diselesaikan

Bagi Bulan September 2019

 

Kerajaan Negeri :

(nama negeri)

Jumlah Aduan

Terima

Dalam Tindakan

Dalam Tindakan

(%)

Selesai

Selesai (%)

 

Perak Darul Ridzuan

 

 

5

 

-

 

-

 

5

 

100%

                                                                                                         Tarikh Kemaskini: 30 September  2019

 

BAHAGIAN 2

Sumber Penerimaan Aduan

Bagi Bulan September  2019

 

Sumber

 

Jumlah Aduan

Peratusan Aduan (%)

Laman Web

-

-

E-mel

-

-

SMS

-

-

Hari Bertemu Pelanggan

-

-

Hadir Sendiri

2

40

Surat/Faks

-

-

Telefon

-

-

Borang Kaunter Aduan Jabatan

-

-

Surat Khabar

-

 -

Biro Pengaduan Awam

-

-

PEMUDAH

-

-

Lain-lain (nyatakan)

Mesyuarat Penuh = 3

60

 

Ikepoh                     =  -

-

 

E-mail                      =  - 

-

 

Wassup                   =  -

-

Jumlah

        5

100

*Jumlah Aduan bagi Sumber Penerimaan Aduan di Bahagian 2 mesti sama dengan Jumlah Penerimaan Aduan di Bahagian 1.

                                                                                                          Tarikh Kemaskini: 30 September 2019

 

Pautan Laman