MENU
 

MAKLUMAT SECARA BULANAN

 

LAMPIRAN 1

BAHAGIAN 1

Jumlah Aduan Yang Diterima Dan Diselesaikan

Bagi Bulan April 2019

 

Kerajaan Negeri :

(nama negeri)

Jumlah Aduan

Terima

Dalam Tindakan

Dalam Tindakan

(%)

Selesai

Selesai (%)

 

Perak Darul Ridzuan

 

 

8

 

-

 

-

 

8

 

100%

                                                                                                                     Tarikh Kemaskini: 30 Mac 2019

 

BAHAGIAN 2

Sumber Penerimaan Aduan

Bagi Bulan April 2019

 

Sumber

 

Jumlah Aduan

Peratusan Aduan (%)

Laman Web

-

-

E-mel

-

-

SMS

-

-

Hari Bertemu Pelanggan

-

-

Hadir Sendiri

5

62.5

Surat/Faks

2

25

Telefon

-

-

Borang Kaunter Aduan Jabatan

-

-

Surat Khabar

-

 -

Biro Pengaduan Awam

-

-

PEMUDAH

-

-

Lain-lain (nyatakan)

Mesyuarat Penuh =

-

 

Ikepoh                     =  -

-

 

E-mail                      = 1 

12.5

 

Wassup                   =  -

-

Jumlah

        8

100

*Jumlah Aduan bagi Sumber Penerimaan Aduan di Bahagian 2 mesti sama dengan Jumlah Penerimaan Aduan di Bahagian 1.

                                                                                                                    Tarikh Kemaskini: 30 April 2019

 

Pautan Laman