MENU
 

Dalam menjalankan operasi Majlis Daerah Pengkalan Hulu, bagi memberi kesaksamaan dan keadilan kepada penduduk-penduduk Pengkalan Hulu, berikut adalah senarai Akta dan Undang-undang Kecil yang digunapakai :-

 • Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976
 • Akta 172, Akta Perancang Bandar dan Desa 1976
 • Akta 133, Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
 • Akta Makanan 1973
 • Akta Acara Kewangan 1957
 • Peraturan-peraturan Makanan 1985
 • Arahan Perbendaharaan
 • Malaysian Valuvation Standards
 • Undang-undang Kecil Mengkompoun Kesalahan-kesalahan Jalan, Parit dan Bangunan 1985
 • Undang-undang Kecil Mengkompoun Kesalahan-kesalahan Kerajaan Tempatan 1985
 • Undang-undang Kecil Kedai Gunting dan Pendandan Rambut 1989
 • Undang-undang Kecil Pelesenan Establishment Makanan Majlis Daerah Pengkalan Hulu 1989
 • Undang-undang Kecil Pelesenan Tred Perniagaan dan Perindustrian Majlis Daerah Pengkalan Hulu 1990
 • Undang-undang Kecil Iklan 1989
 • Undang-undang Kecil Penjaja 1989
 • Undang-undang Kecil Pasar-pasar Awam 1989
 • Undang-undang Kecil Taman 1993
 • Undang-undang Kecil Pengendali Makanan Majlis Daerah Pengkalan Hulu 1993
 • Undang-undang Kecil Tandas Awam Majlis Daerah Pengkalan Hulu 1991
 • Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984
 • Undang-undang Kecil Pemungutan dan Pelupusan Sampah Sarap Majlis Daerah Pengkalan Hulu 1986
 • Undang-undang Kecil Vandalisma Majlis Daerah Pengkalan Hulu 1993
 • Undang-undang Kecil Tandas Awam 1991
 • Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Daerah Pengkalan Hulu) 1990
 • Undang-undang Kecil Lembu Kerbau Merayau Majlis Daerah Pengkalan Hulu 1984

Pautan Laman