MENU
 

Dalam menjalankan operasi Majlis Daerah Pengkalan Hulu, bagi memberi kesaksamaan dan keadilan kepada penduduk-penduduk Pengkalan Hulu, berikut adalah senarai Akta dan yang digunapakai :-

1. Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976
2. Akta 172, Akta Perancang Bandar dan Desa 1976
3. Akta 133, Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
4. Akta Makanan 1973
5. Akta Acara Kewangan 1957
6.Akta Rahsia Rasmi 1972(Akta 88)
7.Akta Pemusuhan Serangga Pembawa Penyakit(1975)
8.Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985
9. Peraturan-peraturan Makanan 1985
10. Arahan Perbendaharaan
11. Malaysian Valuvation Standards
12.Arahan Keselamatan.
13.Arahan Perkhidmatan.
14.Ordinan Petroleum( F.M No 46/49)
15.Undang-undang Kecil Pasar-Pasar(1989)
16.Undang-undang kecil pemungutan pembuangan dan pelupusan Sampah Sarap(1986).
17.Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan(1993)
18.Undang-Undang Kecil Penjaja(1989)
19.Undang-Undang Kecil Perlesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian(1990)
20.Undang-Undang Kecil Vandalisme(1993)
21.Undang-Undang Kecil Tandas Awam(1991)
22.Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya(1990)
23.Undang-Undang Kecil Perlesenan Establisyen Makanan(1989)
24.Undang-Undang Kecil Iklan(2013)
25.Undang-Undang Kecil Gunting Rambut dan Pendandanan(1989)
26.Undang-Undang Kecil Mengompaun Kesalahan-Kesalahan ,Kerajaa Tempatan(1985)
27.Undang-Undang Kecil Mengopaun Kesalahan-Kesalahan,Jalan,Parit dan Bangunan(1985)
28.Undang- Undang Kecil Taman(1993)
29.Undang Undang Kecil Haiwan Ternakan dan Merayau(2012)

Pautan Laman