MENU

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 
MAJLIS DAERAH PENGKALAN HULU 
BAGI TAHUN 2017

 

1. Mengutip sampah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu bagi semua kawasan

a. Pencapaian kutipan sampah di semua kawasan

Bulan Jumlah Kutipan Pencapaian
Januari 15 hari 100%
Februari 13 hari 100%
Mac 13 hari 100%
April 13 hari 100%
Mei 13 hari 100%
Jun 13 hari 100%
Julai 14 hari 100%
Ogos 14 hari 100%
September 13 hari 100%
Oktober 14 hari 100%
November 13 hari 100%
Disember 14 hari 100%

 

2. Membersihkan / menyapu kawasan bandar setiap hari

a. Pencapaian pembersihan di kawasan Bandar

Bulan Jumlah pembersihan Pencapaian
Januari 31 hari 100%
Februari 28 hari 100%
Mac 31 hari 100%
April 30 hari 100%
Mei 31 hari 100%
Jun 30 hari 100%
Julai 31 hari 100%
Ogos 31 hari 100%
September 30 Hari 100%
Oktober 31 hari 100%
November 30 hari 100%
Disember 31 hari 100%

 

3. Memproses permohonan kelulusan pelan bangunan dan pelan berkaitan dalam tempoh 3 bulan melalui pusat setempat OSC dengan syarat permohonan yang dikemukakan lengkap dengan semua dokumen yang diperlukan

Bil Jenis Permohonan Bil Mohon Diselesaikan Peratusan
1 Permohonan Serentak 0 0 0%
2 Kebenaran Merancang 2 2 100%
3 Pelan Kejuruteraan 2 2 100%
4 Pelan Bangunan 2 2 100%
5 CFO 0 0 100%
  JUMLAH 6 6 100%
 

***Maklumat adalah sehingga 31 Julai 2015

 

4. Memproses permohonan pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki (CCC) dalam tempoh 14 hari melalui pusat setempat OSC dengan syarat permohonan yang dikemukan lengkap dengan semua dokumen yang diperlukan

Bulan Permohonan diterima Permohonan diproses dan CFO dikeluarkan
Januari 0 0
Februari 0 0
Mac 0 0
April 0 0
Mei 0 0
Jun 0 0
Julai 0 0
Ogos 0 0
September 0 0
Oktober 0 0
November 0 0
Disember 0 0

 

Arkib