MENU
 
  1. Undang- Undang Kecil Gunting Rambut dan Pendandanan (1989)
  2. Undang- Undang Kecil Mengompaun Kesalahan- Kesalahan, Kerajaan Tempatan (2016-PINDAAN)
  3. Undang- Undang Kecil Mengompaun Kesalahan- Kesalahan, Jalan, Parit dan Bangunan (2016-PINDAAAN)
  4. Undang- Undang Kecil Taman (1993)
  5. Undang- Undang Kecil Haiwan Ternakan dan Merayau (2012)
  6. Undang-Undang Kecil Tatatertib (Ahli Jawatankuasa) (2012)
  7. Undang-Undang Kecil Tatatertib (Kelakuan) (2012)