MENU
 
  1. Undang- Undang Kecil Pasar- Pasar (1989)
  2. Undang- Undang Kecil Pemungutan Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (1986)
  3. Undang- Undang Kecil Pengendali Makanan (1993)
  4. Undang- Undang Kecil Penjaja (1989)
  5. Undang- Undang Kecil Perlesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (2017)
  6. Undang- Undang Kecil Vandalisme (1993)
  7. Undang- Undang Kecil Tandas Awam (1991)
  8. Undang- Undang Kecil Iklan Pilihanraya (2018)
  9. Undang- Undang Kecil Perlesenan Establisyen Makanan (2017)
  10. Undang- Undang Kecil Iklan (2013)