MENU
 

 

SENARAI UNDANG- UNDANG DAN PERATURAN

 

  1. Akta Kerajaan Tempatan (Akta 171)
  2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Akta 133)
  3. Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
  4. Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)
  5. Arahan Keselamatan
  6. Arahan Perbendaharaan
  7. Arahan Perkhidmatan
  8. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit (1975)
  9. Akta Makanan 1983 dan Peraturan – Peraturan Makanan 1985
  10. Ordinan Petroleum (F.M No. 46/49)

Pautan Laman