MENU
 

Tawaran ini adalah dipelawa kepada KONSULTAN-KONSULTAN PENILAI yang berdaftar kementerian kewangan dibawah bidang 340403 (pernilaian Harta / Hartanah) dan lembaga pernilaian dan Ejen Hartanah yang sah untuk menyertai tawaran melalui dokumen sebut harga MDPH 25/2016 dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja berikut:

Kerja-kerja Penyediaan senarai Nilaian Baru (Termasuk Pindahan Kepada Senarai Nilai Sedia Ada)Bagi Keseluruhan Pegangan Dibawah Pentadbiran Majlis Daerah Pengkalan Hulu,Perak Darul Ridzuan

Taklimat:

1 Ogos 2016(ISNIN)

Masa:10 pagi

Tempat:

Pejabat Majlis Daerah Pengkalan Hulu ,

Wisma Kroh,Jalan Sri Adika Raja,33100 Pengkalan Hulu,

Perak.

TAKLIMAT ADALAH DIWAJIBKAN

SEBAGAI SYARIKAT UNTUK MEMBUAT TAWARAN SEBUT

HARGA.