MENU
 

1 - Menyelenggara dan mengganti baru alatan permaianan kanak-kanak yang telah rosak di dalam kawasan Majlis Daerah Pengkalan Hulu

2- Menyedikandan memasang Papan Tanda Selamat Datang di pintu masuk sempadan Malaysia-Thailand

3. Kerja membina parkir awam di bersebelahan Padang Bola Majlis Daerah Pengkalan Hulu

*Keterangan/maklumat lanjut sila rujuk lampiran