MENU
 

TAWARAN KHAS UNTUK BUMI PUTERA(GRED G1)

 

01/2020 – MENYELENGGARA JALAN DAN LONGKANG DI JALAN TASEK, MD PENGKALAN HULU

02/2020 – MENYELENGGARA JALAN DAN LONGKANG DI JALAN KEDINIK ,MD PENGKALAN HULU

  • Borang sebutharga akan dikeluarkan kepada kontraktor/wakil yang sah sahaja. Kontraktor/wakil hendaklah membawa Sijil Asal CIDB dan PKK (Taraf Bumiputera).
  • Borang sebut harga akan dijual kepada kontraktor dan wakil-wakil yang sah sahaja, ia boleh diperolehi di pejabat majlis daerah pengkalan hulu, pada waktu pejabat dengan harga  RM20 (Ringgit Malaysia : Dua Puluh Sahaja). (Perlu Membawa Surat Wakil Bagi Wakil-Wakil Syarikat Yang Ingin Membeli Sebutharga).
  • Lawatan ke tapak adalah diwajibkan dan akan diadakan pada 12.2.2020(SELASA) jam 9.00pagi(Hanya Tuan Lesen Sahaja Yang Dibenarkan Lawatan Tapak)
  • Borang sebutharga yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke sampul surat berukuran 12” x 16” (300x400) atau 12” x 9” (300 x 225) dan dimasukkan ke PETI SEBUTHARGA di pejabat ini tidak lewat jam 12.00 tengahari pada 18.2.2020(SELASA)