MENU
 

TAWARAN KHAS UNTUK BUMIPUTERA (GRED G1)

01/2019 - MENYELENGGARA JALAN DAN LONGKANG DIJALAN DATO HJ SALLEH PENGKALAN HULU.
02/2019 - MENYELENGGARA JALAN DAN LONGKANG DIJALAN LAM THIN SEONG PENGKALAN HULU.
03/2019 - MENYELENGGARA JALAN DAN LONGKANG DIJALAN HUJONG KAMPUNG TASEK PENGKALAN HULU.
04/2019 - MENYELENGGARA JALAN DAN LONGKANG DIJALAN TAMAN SRI JAYA PENGKALAN HULU.

- Borang Sebutharga akan dikeluarkan kepada kepada kontraktor/wakil yang sah sahaja. Kontraktor/wakil hendaklah membawa Sijil Asal CIDB dan PKK (Taraf Bumiputera).
- Borang boleh dibeli di kaunter hasil pejabat ini pada waktu pejabat
- Lawatan tapak adalah diwajibkan dan akan diadakan pada 2.5.2019 (Khamis) jam 9.00 pagi di pejabat Majlis Daerah Pengkalan Hulu.
- Borang sebutharga yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di pejabat tidak lewat jam 12.00 tengahari pada 8.5.2019 (Rabu)

*Keterangan/maklumat lanjut sila rujuk lampiran