MENU
 

Kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Lesen PKK, SUruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Kementerian Kewangan serta bertaraf bumiputera adalah diwajibkan untuk membuat pendaftran kontrakro di Pejabat Majlis Daerah Pengkalan Hulu.

Maklumat selanjutnya ada pada lampiran yg disediakan.