MENU
 

NOTIS PEMBERHENTIAN/ GANGGUAN SEMENTARA GANGGUAN ELEKTRIK

 

Dimaklumkan bahawa bekalan elektrik di Kawasan BALAI BOMBA, PEJ. TANAH, PEJ. DAERAH, PEJ POS, MAHKAMAH DAN RUMAH REHAT.

 

Akan diberhenti/ diganggu sementara pada 27.2.2020(Khamis) dari 10.00 AM – 06.00 PM bagi tujuan SENGGARAAN PENCAWANG.

 

*SILA RUJUK NOTIS*