MENU
 

IKLAN TAWARAN PENYEWAAN
Permohonan adalah dipelawa daripada individu/syarikat yang berminat untuk menyewa dan menjalankan perniagaan di premis-premis yang disenaraikan di Lampiran A

Borang Permohonan Gerai MDPH boleh didapati di kaunter pejabat MDPH pada waktu pejabat dengan kadar RM 10.00 untuk wang pemprosessan bagi satu permohonan

Semua permohonan hendaklah disertakan dan salinan kad pengenalan, Pendaftaran Perniagaan, Penyata Kewangan atau Buku Bank dan lain-lain dokumen sokongan yang berkaitan.

Tarikh tutup : 11 Disember 2020 (Jumaat)

*maklumat lanjut sila rujuk lampiran