MENU
 
IKLAN TAWARAN PENYEWAAN
Permohonan adalah dipelawa daripada individu/syarikat yang berminat untuk menyewa dan menjalankan perniagaan di premis yang disenaraikan seperti di lampiran A.
Tarikh tutup: 10 SEPTEMBER 2020 (KHAMIS)