MENU
1. Memberi perkhidmatan kutipan sisa pepejal 3 kali seminggu.
2. Menjalankan kerja-kerja pembersihan awam setiap hari.
3. Melaksanakan kerja-kerja pemotongan rumput 2 kali setiap bulan.
4. Memproses lesen perniagaan tidak berisiko serta merta.
5. Memproses lesen perniagaan berisiko dalam tempoh 7 hingga 30 hari.
6. Memastikansemua aduan awam diberi maklum balas dalam tempoh 3 hari bekerja.
7. Mengambil tindakan terhadap aduan awam dalam tempoh 14 hari bekerja.
8. Memproses bayaran bil dalam tempoh 10 hari bekerja.
9. Memproses pelan bangunna dalam tempoh 37 hari, permohonan kebenaran merancang dan kejuruteraan dalam tempoh 57 hari dan permohonan serentak dalam tempoh 69 hingga 111 hari.
10. Menerima pendepositan sijil perakuan penyiapan dan pematuhan (CCC) dan borang G dalam tempoh 14 hari setelah CCC dikeluarkan.
 
Tarikh kemaskini : Februari 2018