MENU
1. Mengutip sampah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu untuk semua kawasan
2. Membersihkan/menyapu kawasan bandar setiap hari
3. Memotong rumput sekurang-kurangnya 2 kali sebulan untuk semua kawasan
4. Memproses permohonan lesen perniagaan tidak berisiko serta merta
5. Memproses permohonan lesen perniagaan berisiko dalam tempoh 7 - 30 hari
6. Memproses permohonan kelulusan pelan bangunan dan pelan berkaitan
    dalam tempoh 3 bulan melalui pusat setempat (OSC) dengan syarat
    permohonan yang dikemukakan lengkap dengan semua dokumen yang
    diperlukan
7. Memproses permohonan pengeluaran sijil kelayakan menduduki (CCC) dalam
    tempoh 14 hari melalui pusat setempat (OSC) dengan syarat permohonan
    yang dikemukakan lengkap dengan semua dokumen yang diperlukan
8. Memproses permohonan kelulusan membaiki rumah dalam tempoh 1 bulan
9. Respon kepada aduan dalam tempoh 15 hari bekerja
10. Memproses bayaran bil dalam tempoh 1 minggu