MENU
 
  1. Memberi perkhidmatan kutipan sisa pepejal 3 kali seminggu
  2. Menjalankan kerja-kerja pembersihan awam setiap hari
  3. Melaksanakan kerja-kerja pemotongan rumput sekurang-kurangnya 2 kali sebulan untuk semua kawasan
  4. Memproses lesen perniagaan tidak berisiko serta merta
  5. Memproses lesen perniagaan berisiko dalam tempoh 7 hingga 30 hari
  6. Memproses kelulusan pelan bangunan dalam tempoh 37 hari dengan syarat semua dokumen yang dikemukakan lengkap
  7. Memproses pengeluaran sijil kelayakan menduduki dalam tempoh 14 hari dengan syarat semua dokumen yang dikemukakan lengkap
  8. Memastikan semua aduan diberi maklum balas dalam tempoh 3 hari bekerja
  9. Mengambil tindakan terhadap aduan awam dalam tempoh 14 hari bekerja
  10.  Memproses bayaran bil dalam tempoh 10 hari bekerja
Tarikh kemaskini : Januari 2020