MENU
 

PIAGAM PELANGGAN

 

1. PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KAWASAN PBT

BIL

PERKHIDMATAN

KEKERAPAN

1

Kutipan Sampah Domestik Bagi Kawasan Kediaman

3 kali seminggu

2

Kutipan Sampah Domestik Bagi Kawasan Bandar / Perniagaan

Setiap hari

3

Kutipan Sampah Domestik Bagi Kawasan Industri

3 kali seminggu

4

Pembersihan Longkang Jalan Utama

2 bulan sekali (ikut kontrak)

5

Pembersihan Longkang Jalan Sekunder

3 bulan sekali (ikut kontrak)

6

Pembersihan Longkang Jalan Minor

4 bulan sekali (ikut kontrak)

7

Pembersihan Longkang Jalan Protokol

1 Kali sebulan (ikut Kontrak)

8

Pemotongan Rumput Di Bahu Jalan Konsesi

2 Kali sebulan (ikut Kontrak)

9

Penyelenggaraan Kawasan Tanah Lapang

1 kali sebulan

 

2. CUKAI TAKSIRAN

BIL

PERKHIDMATAN

KEKERAPAN

1

Permohonan Bantahan Cukai Taksiran

60 hari bagi Majlis Daerah

 

90 hari MP dan MB

2

Hebahan Keputusan Selepas Mesyuarat Bantahan Cukai Taksiran

7 hari

3

Permohonan Pindah Milik Pegangan Bercukai

10 hari

 

3. PEMBANGUNAN

BIL

PERKHIDMATAN

KEKERAPAN

1

Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan

50 hari hingga

92 hari

2

Kebenaran Merancang :

1)Pembangunan Skala Kecil :

 

2)Pembangunan Skala Sederhana:

42 hari hingga 98 hari (skala kecil)

 

57 Hari Hingga 99 Hari (skala sederhana)

3

Kekerapan Mesyuarat OSC

kali seminggu

 

4. SEWAAN ASET

BIL

PERKHIDMATAN

KEKERAPAN

1

Permohonan Sewaan Dewan

3 hari

2

Permohonan Sewaan Dewan

3 hari

 

5. LESEN

BIL

PERKHIDMATAN

KEKERAPAN

1

Pengeluaran Lesen Premis Perniagaan Yang Tidak Berisiko

 

1 hari

2

Permohonan Pengeluaran Lesen Papan lklan Komersil (Billboard Sedia Ada)

30 hari

3

Permohonan Pengeluaran Lesen Premis Perniagaan Yang Berisiko

20 hari

4

Permohonan Pengeluaran lesen  lklan  Perniagaan

1 hari

5

Permohonan Pengeluaran Lesen Anjing

1 hari

 

6. KHIDMAT PELANGGAN

BIL

PERKHIDMATAN

KEKERAPAN

1

Maklumbalas Terimaan Aduan Kepada Pengadu Melalui Sistem SISPAA

1 Hari

2

Memberi Penyelesaian / Tindakan Aduan Diterima Kepada Pengadu Melalui Sistem SISPAA

14 hari

3

Menyelesaikan Urusan Bayaran Di Kaunter

15 minit waktu biasa

 

30 minit waktu puncak

TARIKH KEMASKINI : 24 MAC 2021

 

 

Pautan Laman