MENU
 

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 
MAJLIS DAERAH PENGKALAN HULU 
BAGI TAHUN 2020

 

1. Perkhidmatan kutipan sisa pepejal 3 kali seminggu

Bulan

Jumlah Kutipan

Pencapaian

Januari

12 kali

100%

Februari

12 kali

100%

Mac

12 kali

100%

April

12 kali

100%

Mei

12 Kali

100%

Jun

12 Kali

100%

Julai

12 Kali

100%

Ogos

12 Kali

100%

September

12 Kali

100%

Oktober

12 Kali

100%

November

-

-

Disember

-

-

 

 

 

 

2. Kerja-kerja pembersihan awam setiap hari

Bulan

Jumlah pembersihan

Pencapaian

Januari

27 hari

100%

Februari

24 hari

100%

Mac

27 hari

100%

April

26 hari

100%

Mei

28 hari 

100%

Jun

27 Hari

100%

Julai

28 Hari

100%

Ogos

27 Hari

100%

September

26 Hari

100%

Oktober

27 Hari

100%

November

   

Disember

   
 

 

 

 

3. Kerja-kerja pemotong rumput sekurang-kurangnya 2 kali sebulan untuk semua kawasan

Bulan

Kerja Pemotongan

JANUARI

2

FEBRUARI

2

MAC

2

APRIL

2

MEI

2

JUN

2

JULAI

2

OGOS

2

SEPTEMBER

2

OKTOBER

2

NOVEMBER

 

DISEMBER

 
 

 

 

 

4. Permohonan lesen perniagaan berisiko dan tidak berisiko

Bulan

Jumlah Permohonan

Berisiko

(Tidak Berisiko)

Selesai (%)

Terima

Selesai

Terima

Selesai

JANUARI

0

0

5

5

100

FEBRUARI

0

0

2

2

100

MAC

0

0

0

0

100

APRIL

0

0

0

0

100

MEI

0

0

2

2

100

JUN

1

1

17

17

100

JULAI

0

0

16

16

100

OGOS

1

1

13

13

100

SEPTEMBER

0

0

9

9

100

OKTOBER

0

0

6

6

100

NOVEMBER

0

0

1

1

100

DISEMBER

-

-

-

-

-

JUMLAH

0

0

73

73

100

 

 

 

 

5. Memproses kelulusan pelan bangunan dalam tempoh 37 hari dengan syarat semua dokumen yang dikemukakan lengkap

Bil

Jenis Permohonan

Bil Mohon

Diselesaikan

Peratusan

1

Permohonan Serentak

0

0

0%

2

Kebenaran Merancang

8

8

100%

3

Pelan Kejuruteraan

0

0

0%

4

Pelan Bangunan

7

7

100%

5

CCC

6

6

100%

 

JUMLAH

21

21

100%

 

 

 

 

6. Memproses pengeluaran sijil kelayakan menduduki dalam tempoh 14 hari dengan syarat semua dokumen yang dikemukakan lengkap

Bulan

Permohonan diterima

Permohonan diproses dan CCO dikeluarkan

Januari

2

2

Februari

1

1

Mac

0

0

April

0

0

Mei

1

1

Jun

0

0

Julai

0

0

Ogos

2

2

September

0

0

Oktober

0

0

November

0

0

Disember

0

0

 

 

 

 

7. Maklum balas tahap kepuasan pelanggan

Tahap Kepuasan Pelanggan

Bilangan Maklum Balas

Cemerlang

150

Baik

35

Sederhana

6

Lemah

-

Jumlah

191

 

 

 

 

8. Mengambil tindakan terhadap aduan awam dlm tempoh 14 hari bekerja

Bulan

Jumlah Aduan

Terima

Dalam
Tindakan

Dalam
Tindakan
(%)

Selesai
(Dalam tempoh 14 hari bekerja)

Selesai (%)

JANUARI

10

-

-

10

100

FEBRUARI

7

-

-

7

100

MAC

4

-

-

4

100

APRIL

5

-

-

5

100

MEI

10

-

-

10

100

JUN

6

-

-

6

100

JULAI

5

-

-

5

100

OGOS

9

-

-

9

100

SEPTEMBER

11

4

35

7

65

OKTOBER

4

-

-

4

100

NOVEMBER

 

-

-

-

-

DISEMBER

 

-

-

-

-

JUMLAH

71

4

6

94

100

 

 

 

 

9. Memproses bayaran bil dalam tempoh 10 hari bekerja

Bulan

Terima

Selesai

(Dalam tempoh 10 hari bekerja)

Selesai (%)

JANUARI

57

57

100

FEBRUARI

57

57

100

MAC

57

57

100

APRIL

57

57

100

MEI

57

57

100

JUN

57

57

100

JULAI

57

57

100

OGOS

57

57

100

SEPTEMBER

57

57

100

OKTOBER

57

57

100

NOVEMBER

-

-

-

DISEMBER

-

-

-

JUMLAH

570

570

100

 

Tarikh Kemaskini : 10 Oktober 2020

*maklumat pencapaian pelanggan akan dikemaskini secara bulanan

 

Pautan Laman