MENU
 

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 
MAJLIS DAERAH PENGKALAN HULU 
BAGI TAHUN 2020

 

1. Perkhidmatan kutipan sisa pepejal 3 kali seminggu

Bulan

Jumlah Kutipan

Pencapaian

Januari

12 kali

100%

Februari

12 kali

100%

Mac

12 kali

100%

April

12 kali

100%

Mei

12 Kali

100%

Jun

12 Kali

100%

Julai

12 Kali

100%

Ogos

-

-

September

-

-

Oktober

-

-

November

-

-

Disember

-

-

 

 

 

2. Kerja-kerja pembersihan awam setiap hari

Bulan

Jumlah pembersihan

Pencapaian

Januari

27 hari

100%

Februari

24 hari

100%

Mac

27 hari

100%

April

26 hari

100%

Mei

28 hari 

100%

Jun

27 Hari

100%

Julai

28 Hari

100%

Ogos

   

September

   

Oktober

   

November

   

Disember

   
 

 

 

3. Kerja-kerja pemotong rumput sekurang-kurangnya 2 kali sebulan untuk semua kawasan

Bulan

Kerja Pemotongan

JANUARI

2

FEBRUARI

2

MAC

2

APRIL

2

MEI

2

JUN

2

JULAI

2

OGOS

 

SEPTEMBER

 

OKTOBER

 

NOVEMBER

 

DISEMBER

 

 

 

 

4. Permohonan lesen perniagaan berisiko dan tidak berisiko

Bulan

Jumlah Permohonan

Berisiko

(Tidak Berisiko)

Selesai (%)

Terima

Selesai

Terima

Selesai

JANUARI

0

0

34

34

100

FEBRUARI

0

0

2

2

100

MAC

0

0

11

11

100

APRIL

0

0

6

6

100

MEI

0

0

8

8

100

JUN

0

0

1

1

100

JULAI

0

0

9

9

100

OGOS

         

SEPTEMBER

         

OKTOBER

         

NOVEMBER

         

DISEMBER

         

JUMLAH

0

0

79

79

100

 

 

 

5. Memproses kelulusan pelan bangunan dalam tempoh 37 hari dengan syarat semua dokumen yang dikemukakan lengkap

Bil

Jenis Permohonan

Bil Mohon

Diselesaikan

Peratusan

1

Permohonan Serentak

0

0

0%

2

Kebenaran Merancang

2

2

100%

3

Pelan Kejuruteraan

0

0

0%

4

Pelan Bangunan

2

2

100%

5

CFO

0

0

100%

 

JUMLAH

4

4

100%

 

 

 

6. Memproses pengeluaran sijil kelayakan menduduki dalam tempoh 14 hari dengan syarat semua dokumen yang dikemukakan lengkap

Bulan

Permohonan diterima

Permohonan diproses dan CFO dikeluarkan

Januari

1

1

Februari

1

1

Mac

0

0

April

0

0

Mei

0

0

Jun

0

0

Julai

0

0

Ogos

0

0

September

0

0

Oktober

0

0

November

0

0

Disember

0

0

 

 

 

7. Maklum balas tahap kepuasan pelanggan

Tahap Kepuasan Pelanggan

Bilangan Maklum Balas

Cemerlang

150

Baik

35

Sederhana

6

Lemah

-

Jumlah

191

 

 

 

8. Mengambil tindakan terhadap aduan awam dlm tempoh 14 hari bekerja

Bulan

Jumlah Aduan

Terima

Dalam
Tindakan

Dalam
Tindakan
(%)

Selesai
(Dalam tempoh 14 hari bekerja)

Selesai (%)

JANUARI

10

-

-

10

100

FEBRUARI

5

-

-

5

100

MAC

9

-

-

9

100

APRIL

8

-

-

8

100

MEI

- - - - -

JUN

1 - - 1 -

JULAI

- - - - -

OGOS

1 - - 1 -

SEPTEMBER

- - - - -

OKTOBER

- - - - -

NOVEMBER

2 - - 2 -

DISEMBER

3 - - 3 -

JUMLAH

39

0

0

39

100

 

 

 

9. Memproses bayaran bil dalam tempoh 10 hari bekerja

Bulan

Terima

Selesai

(Dalam tempoh 10 hari bekerja)

Selesai (%)

JANUARI

57

57

100

FEBRUARI

57

57

100

MAC

57

57

100

APRIL

57

57

100

MEI

57

57

100

JUN

57

57

100

JULAI

57 57 100

OGOS

57 57 100

SEPTEMBER

57 57 100

OKTOBER

57 57 100

NOVEMBER

57 57 100

DISEMBER

57 57 100

JUMLAH

684

684

100

Tarikh Kemaskini : 10 Julai 2020

*maklumat pencapaian pelanggan akan dikemaskini secara bulanan