MENU
 

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 
MAJLIS DAERAH PENGKALAN HULU 
BAGI TAHUN 2019

 

1. Perkhidmatan kutipan sisa pepejal 3 kali seminggu

Bulan

Jumlah Kutipan

Pencapaian

Januari

12 kali

100%

Februari

12 kali

100%

Mac

12 kali

100%

April

12 kali

100%

Mei

12 Kali

100%

Jun

12 Kali

100%

Julai

12 Kali

100%

Ogos

 

 

September

 

 

Oktober

 

 

November

 

 

Disember

 

 

 

 

 

2. Kerja-kerja pembersihan awam setiap hari

Bulan

Jumlah pembersihan

Pencapaian

Januari

27 hari

100%

Februari

24 hari

100%

Mac

27 hari

100%

April

26 hari

100%

Mei

28 hari 

100%

Jun

27 Hari

100%

Julai

28 Hari

100%

Ogos

 

 

September

 

 

Oktober

 

 

November

 

 

Disember

 

 

 

 

 

3. Kerja-kerja pemotong rumput sekurang-kurangnya 2 kali sebulan untuk semua kawasan

Bulan

Kerja Pemotongan

JANUARI

2

FEBRUARI

2

MAC

2

APRIL

2

MEI

2

JUN

2

JULAI

2

OGOS

-

SEPTEMBER

-

OKTOBER

-

NOVEMBER

-

DISEMBER

-

 

 

 

4. Permohonan lesen perniagaan berisiko dan tidak berisiko

Bulan

Jumlah Permohonan

Berisiko

(Tidak Berisiko)

Selesai (%)

Terima

Selesai

Terima

Selesai

JANUARI

0

0

34

34

100

FEBRUARI

0

0

2

2

100

MAC

0

0

11

11

100

APRIL

0

0

6

6

100

MEI

0

0

8

8

100

JUN

0

0

1

1

100

JULAI

0

0

9

9

100

OGOS

-

-

-

-

0

SEPTEMBER

-

-

-

-

0

OKTOBER

-

-

-

-

0

NOVEMBER

-

-

-

-

0

DISEMBER

-

-

-

-

0

JUMLAH

0

0

71

71

100

 

 

 

5. Memproses kelulusan pelan bangunan dalam tempoh 37 hari dengan syarat semua dokumen yang dikemukakan lengkap

Bil

Jenis Permohonan

Bil Mohon

Diselesaikan

Peratusan

1

Permohonan Serentak

0

0

0%

2

Kebenaran Merancang

2

2

100%

3

Pelan Kejuruteraan

0

0

0%

4

Pelan Bangunan

2

2

100%

5

CFO

0

0

100%

 

JUMLAH

4

4

100%

 

 

 

6. Memproses pengeluaran sijil kelayakan menduduki dalam tempoh 14 hari dengan syarat semua dokumen yang dikemukakan lengkap

Bulan

Permohonan diterima

Permohonan diproses dan CFO dikeluarkan

Januari

1

1

Februari

1

1

Mac

0

0

April

0

0

Mei

0

0

Jun

0

0

Julai

0

0

Ogos

0

0

September

0

0

Oktober

0

0

November

0

0

Disember

0

0

 

 

 

7. Maklum balas tahap kepuasan pelanggan

Tahap Kepuasan Pelanggan

Bilangan Maklum Balas

Cemerlang

112

Baik

30

Sederhana

6

Lemah

-

Jumlah

148

 

 

 

8. Mengambil tindakan terhadap aduan awam dlm tempoh 14 hari bekerja

Bulan

Jumlah Aduan

Terima

Dalam
Tindakan

Dalam
Tindakan
(%)

Selesai
(Dalam tempoh 14 hari bekerja)

Selesai (%)

JANUARI

10

-

-

10

100

FEBRUARI

5

-

-

5

100

MAC

9

-

-

9

100

APRIL

8

-

-

8

100

MEI

- - - - -

JUN

- - - - -

JULAI

- - - - -

OGOS

- - - - -

SEPTEMBER

- - - - -

OKTOBER

- - - - -

NOVEMBER

- - - - -

DISEMBER

- - - - -

JUMLAH

32

0

0

32

100

 

 

 

9. Memproses bayaran bil dalam tempoh 10 hari bekerja

Bulan

Terima

Selesai

(Dalam tempoh 10 hari bekerja)

Selesai (%)

JANUARI

57

57

100

FEBRUARI

57

57

100

MAC

57

57

100

APRIL

57

57

100

MEI

57

57

100

JUN

57

57

100

JULAI

57 57 100

OGOS

- - -

SEPTEMBER

- - -

OKTOBER

- - -

NOVEMBER

- - -

DISEMBER

- - -

JUMLAH

285

399

100

Tarikh Kemaskini : 31 Julai 2019

*maklumat pencapaian pelanggan akan dikemaskini secara bulanan