MENU

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 
MAJLIS DAERAH PENGKALAN HULU 
BAGI TAHUN 2017

 

1. Mengutip sampah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu bagi semua kawasan

Bulan Jumlah Kutipan Pencapaian
Januari 15 hari 100%
Februari 13 hari 100%
Mac 13 hari 100%
April 13 hari 100%
Mei 13 hari 100%
Jun 13 hari 100%
Julai 14 hari 100%
Ogos 14 hari 100%
September 13 hari 100%
Oktober 14 hari 100%
November 13 hari 100%
Disember 14 hari 100%

 

 

2. Membersihkan / menyapu kawasan bandar setiap hari

Bulan Jumlah pembersihan Pencapaian
Januari 31 hari 100%
Februari 28 hari 100%
Mac 31 hari 100%
April 30 hari 100%
Mei 31 hari 100%
Jun 30 hari 100%
Julai 31 hari 100%
Ogos 31 hari 100%
September 30 Hari 100%
Oktober 31 hari 100%
November 30 hari 100%
Disember 31 hari 100%

 

 

3. Memotong rumput sekurang-kurangnya 2 kali sebulan untuk semua kawasan

Bulan

Kerja Pemotongan

JANUARI

2

FEBRUARI

2

MAC

2

APRIL

2

MEI

2

JUN

34

JULAI

2

OGOS

2

SEPTEMBER

2

OKTOBER

2

NOVEMBER

2

DISEMBER

2

 

 

4. Memproses permohonan lesen dalam tempoh 1 bulan

Bulan

Jumlah Permohonan

Terima

Selesai
(Dalam tempoh 1 bulan)

Selesai (%)

JANUARI

3

3

100

FEBRUARI

2

2

100

MAC

5

5

100

APRIL

14

14

100

MEI

11

11

100

JUN

3

3

100

JULAI

3

3

100

OGOS

2

2

100

SEPTEMBER

6

6

100

OKTOBER

4

4

100

NOVEMBER

5

5

100

DISEMBER

3

3

100

JUMLAH

61

61

100

 

 

5. Memproses permohonan kelulusan Kebenaran Merancang dalam tempoh 57 hari, Pelan Bangunan dalam tempoh 37 hari, Pelan Kejuruteraan dalam tempoh 57 hari dan Permohonan Serentak dalam tempoh 69 hingga 111 hari melalui Unit Pusat Setempat (OSC) dengan syarat permohonan yang dikemukakan adalah lengkap dan mendapat sokongan agensi-agensi teknikal yang berkaitan

Bil

Jenis Permohonan

Bil Mohon

Diselesaikan

Peratusan

1

Permohonan Serentak

8

8

0%

2

Kebenaran Merancang

8

8

100%

3

Pelan Kejuruteraan

7

7

100%

4

Pelan Bangunan

2

2

100%

5

CFO

0

0

100%

 

JUMLAH

6

6

100%

***Maklumat adalah sehingga 31 Disember 2017

 

 

6. Memproses permohonan pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki (CCC) dalam tempoh 14 hari melalui pusat setempat OSC dengan syarat permohonan yang dikemukan lengkap dengan semua dokumen yang diperlukan

Bulan Permohonan diterima Permohonan diproses dan CFO dikeluarkan
Januari 1 1
Februari 0 0
Mac 1 1
April 0 0
Mei 0 0
Jun 6 6
Julai 0 0
Ogos 0 0
September 0 0
Oktober 0 0
November 0 0
Disember 0 0

 

7. Memproses permohonan pengeluaran sijil kelayakan menduduki (CCC) dalam tempoh 14 hari melalui pusat setempat (OSC) dengan syarat permohonan yang dikemukakan lengkap dengan semua dokumen yang diperlukan

( Tiada permohhonan diterima)

 

 

8. Respon kepada aduan dalam tempoh 15 hari bekerja

Tahap Kepuasan Pelanggan

Bilangan Maklum Balas

Cemerlang

10

Baik

3

Sederhana

1

Lemah

-

Jumlah

14

 

 

Bulan

Jumlah Aduan

Terima

Dalam
Tindakan

Dalam
Tindakan
(%)

Selesai
(Dalam tempoh  15 hari bekerja)

Selesai (%)

JANUARI

11

-

-

11

100

FEBRUARI

16

-

-

16

100

MAC

15

-

-

15

100

APRIL

14

-

-

14

100

MEI

16

-

-

16

100

JUN

11

-

-

11

100

JULAI

7

-

-

7

100

OGOS

5

-

-

5

100

SEPTEMBER

10

-

-

10

100

OKTOBER

7

-

-

7

100

NOVEMBER

 11

2

18

9

82

DISEMBER

8

2

25

6

75

JUMLAH

131

4

3

127

97

Tarikh Kemaskini: 29 Disember 2017

 

 

9.Memproses bayaran bil dalam tempoh 1 minggu

Bulan

Terima

Selesai

(Dalam tempoh 3 hari bekerja)

Selesai (%)

JANUARI

-

-

-

FEBRUARI

23

23

100

MAC

29

29

100

APRIL

28

28

100

MEI

36

36

100

JUN

34

34

100

JULAI

43

43

100

OGOS

24

24

100

SEPTEMBER

37

37

100

OKTOBER

26

26

100

NOVEMBER

35

35

100

DISEMBER

28

28

100

JUMLAH

343

343

100

Arkib