MENU
 

MERANCANG PEMBANGUNAN SERTA MEMBERI PERKHIDMATAN YANG TERBAIK KEPADA KESELURUHAN PENDUDUK DAERAH PENGKALAN HULU

Memastikan pengurusan Pentadbiran dan personalia berjalan dengan kemas dan teratur serta mematuhi semua peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Memastikan Pengurusan Kewangan Majlis adalah terkawal dan diuruskan dengan cekap, benar dan sistematik mengikut Tatacara Kewangan, Acara Kewangan, Arahan Perbendaharaan, Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan Piawaian Prinsip-prinsip Perakaunan yang ditetapkan.

Menyumbangkan hasil utama Majlis Daerah Pengkalan Hulu sehingga 15% daripada keseluruhan hasil Majlis Daerah Pengkalan Hulu adalah daripada Cukai Taksiran Am.

Mempertingkatkan kawalan kesihatan awam, kebersihan Bandar dan hasil Majlis Daerah Pengkalan Hulu.

Memastikan perancangan pembangunan bandar yang teratur dan memenuhi keperluan perbandaran.

Pautan Laman