MENU
 

Visi

Membangunkan Bandar Pengkalan Hulu Sebagai Sebuah Bandar Pelancongan Sempadan Yang Mampan Dan Berdaya Maju

Misi

  • Merancang dan mengawal pembangunan selaras dengan peruntukan undang-undang.
  • Merancang dan menggalakan pembangunan bandar dalam aktiviti perniagaan
  • Mempertingkatkan mutu kemudahan asas kepada masyarakat.
  • Menyediakan pelbagai kemudahan produk pelancongan yang berdaya maju.
  • Memastikan kebersihan dan perkhidmatan bandar ke tahap maksima

Pautan Laman