MENU
 

Bahagian Kesihatan dan Perkhidmatan Bandar

 

Objektif:

 1. Menyediakan perkhidmatan yang cekap serta bertanggungjawab dalam mengawal selia perkhidmatan bandaran dan memberi kepuasan pelanggan dan penduduk;
 2. Menyediakan Bandar Pengkalan Hulu yang bersih, indah dan teratur;
 3. Menentukan kualiti kebersihan awam terpelihara dari semua aspek;
 4. Mempertingkatkan pengawasan serta kawalan ke atas tred dan premis perniagaan terhadap kebersihan dan keselesaan pelanggan;
 5. Meningkatkan hasil Majlis melalui bayaran lesen; dan
 6. Memberi kesedaran kepada orang awam / pelanggan mengenai kepentingan penjagaan kebersihan

Fungsi Utama:

 1. Bertanggungjawab terus kepada Yang Dipertua dan Setiausaha Majlis.
 2. Merancang, menyemak, menyelenggaran program dan aktiviti bahagian.
 3. Membimbing kakitangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan.
 4. Memeriksa dan memastikan kerja-kerja dilaksanakan dengan teratur mengikut arahan.
 5. Bertanggungjawab memastikan penggunaan peralatan kenderaan dan harta Majlis dengan sebaiknya dan mengikut peraturan.
 6. Bertanggungjawab memastikan setiap kenderaan yang digunakan direkodkan dengan sempurna di dalam buku log kenderaan.
 7. Bertanggungjawab memastikan kebersihan dalam kawasan operasi sentiasa berada dalam keadaan baik dan memuaskan.
 8. Bertanggungjawab menghapuskan segala kacauganggu yang timbul di dalam kawasan Majlis.
 9. Bertanggungjawab menangkap haiwan-haiwan yang berkeliaran di dalam kawasan Majlis.
 10. Bertanggungjawab memastikan keindahan persekitaran kawasan operasi dijaga dan diselenggara dengan baik.
 11. Bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keindahan taman-taman riadah dan rekriasi dengan sempurna dan memuaskan.
 12. Bertanggungjawab melesenkan setiap premis perniagaan dan papan iklan.
 13. Bertanggungjawab mengeluarkan permit bagi menggantung kain rentang atau sepanduk.
 14. Bertanggungjawab menyiasat sebarang aduan yang diterima.
 15. Bertanggungjawab mengambil tindakan terhadap pelanggaran syarat-syarat lessen.
 16. Bertanggungjawab meminta ulasan dari lain-lain jabatan dan memproses permohonan lessen.
 17. Bertanggungjawab menguatkuasakan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis.
 18. Bertanggungjawab memastikan orang ramai mematuhi undang-undang yang telah diwartakan oleh Majlis dan pihak berkuasa.
 19. Menguruskan dan mengawal keselamatan harta benda dan bangunan Majlis