MENU
 

Bahagian Perakaunan dan Kewangan

 

Objektif:

Memastikan Pengurusan Kewangan Majlis adalah terkawal dan diuruskan dengan cekap, benar dan sistematik mengikut Tatacara Kewangan, Arahan Perbendaharaan, Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan Piawaian Prinsip-prinsip Perakaunan yang ditetapkan.

Fungsi utama:

  1. Menyediakan garis panduan dan menguruskan penyediaan Anggaran Belanjawan Majlis;
  2. Memungut hasil Majlis;
  3. Menguruskan pembayaran, pinjaman dan pelaburan;
  4. Menyediakan Laporan Bulanan dan Penyata Kewangan Tahunan;
  5. Menjalankan Sistem Perakaunan Bersepadu Berkomputer PBT (SPBT); dan
  6. Menyelia / menyimpan rekod-rekod perakaunan untuk tujuan auditan.