MENU
 

Objektif & Fungsi Bahagian:

Bahagian Khidmat Pengurusan

 

Objektif:

Memastikan pengurusan Pentadbiran dan personalia berjalan dengan kemas dan teratur serta mematuhi semua peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Fungsi Unit Perkhidmatan dan Sumber Manusia :

 1. Menguruskan dokumen untuk persaraan kakitangan Majlis Daerah Pengkalan Hulu;
 2. Menyediakan penyata perubahan gaji tahunan;
 3. Menjaga, merekod dan mengemaskini Buku Perkhidmatan;
 4. Menguruskan pengesahan dalam jawatan;
 5. Membantu menguruskan penyelenggaraan mesin photostat, copy printer dan lain-lain;
 6. Menguruskan penghantaran surat-surat dan kad jemputan Majlis;
 7. Menguruskan penerimaan surat-surat / surat berdaftar;
 8. Menguruskan penyewaan Dewan dan padang kepunyaan Majlis; dan
 9. Menguruskan fail-fail mesyuarat untuk Yang DiPertua dan Setiausaha

Fungsi Unit Pentadbiran Am:

 1. Menguruskan permohonan pengewujudan / pemansuhan / penarafan semula jawatan;
 2. Menguruskan pelantikan anggota-anggota baru Majlis;
 3. Menguruskan permohonan cuti bagi anggota-anggota Majlis;
 4. Menguruskan Mesyuarat Lembaga Tatatertib;
 5. Menguruskan upacara Angkat Sumpah Ahli-ahli Majlis;
 6. Menjaga keselamatan pejabat dan Majlis;
 7. Mempastikan perkhidmatan kaunter yang cekap, mesra dan adil;
 8. Pengawalan dan penyelenggaraan alat-alat kelengkapan pejabat, kenderaan dan semua harta Majlis;
 9. Menerima dan menangani aduan awam;
 10. Menguruskan permohonan peperiksaan perkhidmatan;
 11. Menguruskan perlanjutan tempoh percubaan;
 12. Menguruskan permohonan Kursus Transformasi Minda(PTM); dan
 13. Menguruskan permohonan Cuti Rehat, Cuti Sakit, Cuti Tanpa Rekod, Cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji

Pautan Laman