MENU
 

Objektif & Fungsi Bahagian:

Bahagian Pentadbiran Am dan Urusetia

 

Objektif:

Memastikan pengurusan Pentadbiran dan personalia berjalan dengan kemas dan teratur serta mematuhi semua peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Fungsi utama Perjawatan:

 1. Menguruskan permohonan pengwujudan / pemansuhan / penarafan semula jawatan;
 2. Menguruskan permohonan peperiksaan perkhidmatan;
 3. Menguruskan perlanjutan tempoh percubaan;
 4. Menguruskan perlantikan anggota-anggota baru;
 5. Menguruskan permohonan Kursus Induksi;
 6. Menguruskan permohonan cuti rehat, cuti sakit, cuti tanpa rekod, cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji; dan
 7. Menguruskan tindakan tatatertib

Fungsi utama Unit Pentadbiran:
 

 1. Menyelenggara kebersihan dalam pejabat;
 2. Mengedar fail-fail untuk Unit-unit dalam Majlis;
 3. Menyelenggara mesin-mesin Photostat, copy printer dan lain-lain alatan dan perabot pejabat;
 4. Menguruskan penghantaran surat-surat dan kad jemputan Majlis;
 5. Menguruskan penerimaan surat-surat / surat berdaftar;
 6. Menguruskan penyewaan dewan dan padang milik Majlis; dan
 7. Menguruskan fail-fail mesyuarat untuk Yang Dipertua dan Setiausaha Majlis.

Pautan Laman