MENU

AHLI MAJLIS

Perlantikan Ahli Majlis dilaksanakan menurut Seksyen 10 Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171)  melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) Bil. 1945 bertarikh 11 Julai 2018. Lantikan ahli-ahli majlis bagi Majlis Daerah Pengkalan Hulu adalah selama satu (1) tahun bermula 15 Julai 2018 sehingga 14 Julai 2019.

1. Clr. Wan Suhaimi bin Wan Abdullah

2. Clr. Ahmad Safwan bin Mohamad

3. Clr. Nasir bin Pilos

4. Clr. Md Redzuan bin Hussain

5. Clr. Ahmad Sharudin bin Md Ali

6. Clr. Mohd faishol bin Bakhari

7. Clr. Subramaniam A/L Chomo

8. Clr. Misaezah binti Mohamed Ibrahim

9. Clr. Mohd Abdul Hafiz bin Zakaria

10. Clr. Tan Chee Shyong

11. Clr. Zahari bin Bakri

12. Clr. Thoo Fong Chin

13. Clr. Soo Pap A/L Aieiam

14. Clr. Wong Cho Leong

15. Clr. Muhammad Amrun Hafifi bin Md Yunus

16. Clr. Mohd Amin bin Hashim