MENU
 

AHLI MAJLIS

Lantikan ahli-ahli majlis bagi Majlis Daerah Pengkalan Hulu adalah selama satu (1) tahun bermula 1 Ogos 2019 sehingga 31 Julai 2020.

1. Clr. Wan Suhaimi bin Wan Abdullah

2. Clr. Ahmad Sharudin bin Md Ali

3. Clr. Nasir bin Pilos

4. Clr. Mat Ishak bin Che Din

5. Clr. Zahari bin Bakri

6. Clr. Md Yunus bin Yusuf

7. Clr. Soo Pap A/L Aieiam

8. Clr. Chan Ken Keong

9. Clr. Arumugam A/L Chokalingam

10. Clr. Wong Cho eong

11. Clr. Tan Chee Shyong

12. Clr. Thoo Fong Chin

13. Clr. Puvaneswary A/P Selvarajh

14. Clr. Amphan A/P Inkiew