MENU
 
LEMAHKURANG MEMUASKANSEDERHANABAIKCEMERLANG
Perkhidmatan Kaunter *
Penyelenggaraan *
Keceriaan Bandar *
Penguatkuasaan *
Kemudahan yang disediakan di pejabat Utama MDPH *
LEMAHKURANG MEMUASKANSEDERHANABAIKCEMERLANG
Perkhidmatan Yang Disediakan *
Layanan Kakitangan *
Kemudahan OKU/Warga Emas *
Persekitaran *
Masa Menunggu *
Maklumat Dan Pengetahuan Kakitangan *
LEMAHKURANG MEMUASKANSEDERHANABAIKCEMERLANG
Kutipan Sampah *
Kebersihan Gerai/Pasar *
Jalan/Longkang/Parit *
Pondok Bas/Tandas Awam *
LEMAHKURANG MEMUASKANSEDERHANABAIKCEMERLANG
Longkang Dan Parit *
Pembaikan Jalan *
Landskap Dan Pemotongan Rumput *
Tempoh Masa Tindakan Penyelenggaraan *
LEMAHKURANG MEMUASKANSEDERHANABAIKCEMERLANG
Lampu Hiasan *
Pokok *
Landskap Senibina *
Papan Tanda *
Taman Reakreasi *

Pautan Laman