MENU
 

Unit Undang-Undang
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Amalina Binti Mohamad Pudi Penolong Pegawai Tadbir (Undang-Undang) N27 04-4778181 amalina@mdph.gov.my
fauzi_idris Mohd Fauzi Bin Idris Pembantu Penguatkuasa KP19 04-4778148 04-4778735 fauzi@mdph.gov.my
zawawi Zawawi Bin Sulaiman Pembantu Penguatkuasa KP19 04-4778148 04-4778735 zawawi@mdph.gov.my
Ahmad Sahar bin Ahmad Khalid Penolong Pegawai Penguatkuasa KP29 04-4778148 04-4778735 sahar@mdph.gov.my
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
sarizi Ahmad Sarizi Bin Ismail Penolong Pegawai Penilaian W32 04-4778148 04-4778735 sarizi_penilaian@mdph.gov.my
Jabatan Perancangan Bandar Dan Landskap
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
azuriani Azuriani Binti Abdul Aziz Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa JA36 (KUP) 04-4778148 04-4778735 azuriani@mdph.gov.my
imran Muhammad Imran Bin Ahmad Tajudin Pembantu Tadbir N19 04-4778148 04-4778735 imran@mdph.gov.my
Mohamad Rosli Bin Mahamad Noor Pembantu Awam H11 04-4778148 04-4778735 rosli@mdph.gov.my
zikri Mohamad Zikri Bin A Rahman Siyutti Pembantu Awam H11 04-4778148 04-4778735 zikri@mdph.gov.my
aizat Mohd Aizat Bin Suhimee Pembantu Awam H11 04-4778148 04-4778735 aizat@mdph.gov.my

Pautan Laman