MENU
 

STATISTIK MENGIKUT MAKLUMAT KES

Tarikh maklumat : : 01/01/2022 00:00:00 SEHINGGA 22/06/2022

 

 

Bil

 

Butiran

 

* Terima

 

* Aduan

Dalam Tindakan

Selesai

Selesai Dalam Tempoh 15 Hari

Aduan

 

%

 

Dalam Tindakan

 

%

 

Selesai

 

%

 

Selesai

 

%

 

1

Faksimili

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

Surat

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3

Perdana Menteri

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4

PEMUDAH

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

5

Warkah untuk PM

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

6

SMS

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

7

Surat Khabar (Ibu Pejabat)

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

8

Aduan MASJA

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

9

Timbalan Menteri

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

10

Klinik Timbalan Menteri

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

11

Media Elektronik (Radio, TV)

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

12

UTC

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

13

1MOCC

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

14

Laman Sosial (Facebook, Twitter, Blog)

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

15

E-mel

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

16

Surat Khabar

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

17

Ketua Setiausaha Negara (KSN)

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

18

Menteri

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

19

Borang Kaunter Aduan Jabatan (KAJ)

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

20

Program Proactive

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

21

KIOSK

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

22

POS MALAYSIA

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

23

Forward

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

24

MMS

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

25

i-tegur

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

26

Telefon

1

1

7.69

0

0.00

1

100.00

1

100.00

27

Borang Laman Web

2

2

15.38

2

100.00

0

0.00

0

0.00

28

Stake Holder

2

2

15.38

0

0.00

2

100.00

2

100.00

29

Hadir Sendiri

8

8

61.54

0

0.00

8

100.00

8

100.00

  JUMLAH 13 13 100.00 2 15.38 11 84.62 11 100.00