MENU
 

bayar-online
PBTpay merupakan portal yang dibagunkan oleh Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) bagi menyediakan kemudahan notifikasi, semakan dan nayaran cukai taksiran secara berpusat. Ia juga akan diperluaskan kepada kemudahan semakan dan bayaran kompaun, lesen, sewa dan lain-lain lagi pada masa akan datang.